Polityka prywatności i cookies

Informacje ogólne

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest DIGNITY Wiesława Udziela-Chmielowiec, 30-798 Krakow ul Topazowa 7/1, operator serwisu dignitykrakow.pl Podanie danych jest dobrowolne jednak niepodanie ich skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usługi zakupu towarów.

Inspektorem Danych Osobowych jest  Wiesława Udziela-Chmielowiec.

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres: dignitykrakow@gmail.com .

Ochrona danych

Ochrona interesu Klientów

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Nie sprzedajemy danych

Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym kategoriom podmiotów poza wskazanym powyżej (“odbiorcy danych” w tabeli). Twoje dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego za wyjątkiem korzystania z komunikatora na stronie. Dane nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym w jakichkolwiek celach biznesowych.

Cel i zakres zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań

Pozyskanie danych

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie (np. w ramach formularza rejestracyjnego), a także z publicznych rejestrów (np. KRS, CEiDG).

Cel i podstawa prawna zbierania danych

Wszystkie poniższe cele realizowane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

Działania wynikające z realizacji usługi lub wymagane do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
RODO art. 6 ust. 1 lit. b
Działania podejmowane przez Administratora Danych Informacje szczegółowe
Realizacja usług świadczonych przez Administratora Danych Czyje dane przetwarzamy?
Użytkownika serwisu lub potencjalnego Użytkownika

Kto jest odbiorcą danych?
banki, instytucje finansowe wspierające realizację usługi, dostawcy narzędzi do komunikacji (np. chat, wysyłka sms, rozmowy telefoniczne)

Do kiedy przetwarzamy dane?
Do czasu zakończenia umowy bądź do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania.

Obsługa reklamacji, skarg, zgłoszeń
Rozwiązywanie problemów technicznych
Kontakt w celach związanych z świadczeniem usługi
Działania wynikające z przepisów prawa
RODO art. 6 ust. 1 lit. c, e
Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz zapobieganie działaniom na szkodę Klientów lub Administratora, wynikające m.in. z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o usługach płatniczych, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Czyje dane przetwarzamy?
Użytkownika serwisu

Kto jest odbiorcą danych?
Podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub administracja publiczna.

Do kiedy przetwarzamy dane?
Do czasu wykonania przez Administratora obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa.

Działania prowadzone na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
RODO art. 6 ust. 1 lit. f
Działania podejmowane przez Administratora Danych Informacje szczegółowe
Dbanie o bezpieczeństwo klientów (bezpieczeństwo transakcji, korzystania z oryginalnej aplikacji mobilnej) Czyje dane przetwarzamy?
Użytkownika serwisu lub potencjalnego Użytkownika

Kto jest odbiorcą danych?
Podwykonawcy usług (np. kurierzy, dostawcy narzędzi marketingowych), dostawcy narzędzi do komunikacji (np. chat, wysyłka sms, rozmowy telefoniczne)

Do kiedy przetwarzamy dane?
Do wniesienia sprzeciwu, jeżeli odpowiednie przepisy znajdują zastosowanie, lub zgodnie z obowiązującym prawem.

Prowadzenie marketingu bezpośredniego (np. wysyłka życzeń okolicznościowych, prezentów, upominków)
Prowadzenie badań ankietowych, badania satysfakcji klienta, analiza czynności serwisowych
Informowanie o wprowadzeniu zmian w usługach lub funkcjonowaniu serwisu (niewymagających zmiany w regulaminach)
Obsługa próśb oraz zgłoszeń przekazywanych Administratorowi, niemających bezpośredniego powiązania ze świadczeniem usług
Obrona i dochodzenie roszczeń
Windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych
Działania na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą
RODO art. 6 ust. 1 lit. a
Wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną Czyje dane przetwarzamy?
Użytkownika serwisu lub potencjalnego użytkownika

Kto jest odbiorcą danych?
Podwykonawcy usług (np. kurierzy, domy mediowe, dostawcy narzędzi marketingowych)

Do kiedy przetwarzamy dane?
Do wycofania zgody.

Zautomatyzowane przetwarzanie

Informujemy, że Twoje dane osobowe oraz zachowania w serwisie przetwarzane są w sposób zautomatyzowany w celu prowadzenia przez nas analiz statystycznych na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym rozwoju produktów, a także do celów monitorowania i zapobiegania oszustwom finansowym oraz do zapewniania bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych przez Administratora.

Udostępnienie danych

Wyłącznymi przypadkami, w których może dojść do udostępnienia Twoich danych osobowych, poza opisanymi powyżej, są przypadki, w których takie udostępnienie jest konieczne do zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Twoje prawa

Prawo dostępu do danych

Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Informujemy również, że przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przepisy związane z regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego nakładają na nas obowiązek zachowania w tajemnicy niektórych operacji i obowiązek ten jest nadrzędny względem przysługującego Tobie prawa dostępu do danych.

Prawo do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania

Jeżeli znalazłeś się w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas danych zagraża Twojej prywatności, możesz powiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo do przeniesienia danych

Przysługuje Tobie prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Twoje dane innemu podmiotowi, w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać.

Prawo do cofnięcia zgody marketingowej

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz odwołać wyrażone zgody, logując się na swoje konto i wybierając odpowiednią opcję. Wycofanie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do bycia zapomnianym

Przysługuje Tobie prawo do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych

Zawiadamiamy, że przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Polityka cookies

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu (np. smartfon lub tablet). Pliki cookies używane są najczęściej w celu dostosowania zawartości stron www do preferencji użytkownika. Używane są również w celu tworzenia zbiorczych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych.

Jak Internetowykantor.pl wykorzystuje pliki cookie?

Nasz serwis stosuje pliki cookie, aby umożliwić Tobie sprawne poruszanie się po Panelu użytkownika. Dzięki plikom cookie możemy np. dostosować parametry transakcji do Twoich preferencji.

Pliki cookie, pochodzące w szczególności z serwisu Google Analytics, pozwalają nam również gromadzić informacje statystyczne dotyczące naszego serwisu internetowego. Tego typu dane pomagają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych stron i pomagają w polepszeniu ich zawartości. Informacje te są anonimowe, nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację użytkowników naszego serwisu.

Currency One SA wykorzystuje też pliki cookie firm zewnętrznych do wyświetlania swoich reklam użytkownikom, którzy potencjalnie mogą być nią zainteresowani (np. odwiedzili już nasz serwis, ale z niego nie skorzystali).

Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

Zarządzanie plikami cookies

Pliki cookie, z których korzystamy nie są szkodliwe dla Twojego komputera, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

Poprzez korzystanie z serwisu dignitykrakow.pl, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania serwisu Internetowykantor.pl.

Wyłączenie plików cookie, może skutkować niepoprawnym działaniem niektórych funkcji naszego serwisu.